Science i børnehøjde

I Egebo bruger vi naturen i mange af vores læringsprojekter.

Her er et par billeder fra naturscience om muldvarper. Der måles op med tommestok for at børnene kan finde ud af, hvor langt de 20 meter som en muldvarp kan grave op til om dagen, er. For hver meter blev der sat en pind og dertil lavet streger på papir.

Vi måler

og der samarbejdes flittigt for at finde frem til resultatet:

Samarbejde